Patna: Prakashotsava of Guru Gobind Singh – preparations

0
3705
Patna: Preparations for 350th Prakashotsava of Guru Gobind Singh underway in Patna on Dec 27, 2016. (Photo: IANS)
Patna: Preparations for 350th Prakashotsava of Guru Gobind Singh underway in Patna on Dec 27, 2016. (Photo: IANS)